Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi

Terpilihnya Nurina Shiba Kelas XI IPA 1 sebagai Pembawa Baki dan Salsabila Sai Cindo XI IPA 2 sebagai Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Lampung serta Diva Agustian Kelas XI IPS 3 sebagai Pasukan Paskibra Tingkat Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, 17 Agustus 2021

Nurina Shiba
(XI IPA 1)

sebagai
Pembawa Baki Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Lampung

Salsabila Sai Cindo (XI IPA 2)

sebagai
Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Lampung

Diva Agustian
(XI IPS 3)

sebagai
Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kota Bandar Lampung